Rådhuset Arkitekter är projektledare och planförfattare i Härrydas första byggherredrivna detaljplan som nu har gått ut på samråd. Vill du veta mer om byggherredriven planprocess så kontakta Kalle Gustafsson.