MKB för Blå ÖP

MKB för Blå ÖP

MKB för Blå ÖP Blå ÖP omfattar ett stort planområde bestående av fyra Bohuslänska kustkommuners kustvatten och hav från strandlinjen till territorialgränsen. Planen har arbetats fram utifrån ekosystemansatsen vilket innebär att ett välmående och hållbart ekosystem har...
MKB för ÖP Lidköping

MKB för ÖP Lidköping

MKB för ÖP Lidköping Arbetet med en ny översiktsplan har berört både markanvändningen i kommunen som helhet samt den framtida bebyggelseutveckling i staden Lidköping och i kommunens övriga orter. Miljöbedömningen har pågått parallellt med arbetet att ta fram förslag...