Kompetens

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hos oss finns en bredd av kunskap inom samhällsplanering och miljöfrågor. Om ni vill ha uppdrag utförda av oss kontakta VD Linda Hansson så hjälper hon er direkt eller slussar er vidare till rätt person.

Detaljplanering

Strategisk planering

Miljö och naturvård

Landskap och gestaltning

Dialog och delaktighet

Rådgivning och projektledning

Visualisering och kartor

Varmt välkommen att kontakta oss