Rådhuset Arkitekter

Vår drivkraft är att planera ett gott samhälle för framtiden. Vi hjälper våra kunder genom hela planeringsprocessen och med alla komplexa frågeställningar som kan dyka upp längs vägen.

För oss är samarbete viktigt. Vi löser våra uppdrag tillsammans med våra kunder. Vi vet av erfarenhet att då skapas den bästa helhetslösningen. Vi vill bidra till en hållbar framtid och har ett stort engagemang i miljöfrågor. Samma grundläggande värdering gäller för oss i alla planeringsuppgifter, såväl i stadsmiljö, i kustlandskap som på landsbygden. Vi tycker om att vara kreativa och tar oss gärna an nya uppgifter och utmaningar. Med erfarenhet och nytänkande möter vi våra kunders förväntningar och behov.

Historik och ledning

Rådhuset Arkitekter bildades 1997 i Uddevalla, i hjärtat av Bohuslän, av planerare med lång erfarenhet och bred kompetens. 2008 etablerade vi oss i Göteborg.

Rådhuset Arkitekter ägs gemensamt av ett stort antal delägare som alla är medarbetare i företaget. Detta skapar delaktighet och ett stort engagemang – i våra kunder, i våra uppdrag och i utvecklingen av företaget. Vi har en liten och platt organisation som leds av vår VD som tillsammans med en ledningsgrupp ansvarar för den löpande verksamheten.

Verksamhet

Vi är arkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, samhällsplanerare, lantmäteriingenjörer, kulturgeografer, miljövetare och ekologer. Våra uppdrag finns i hela västsverige, en region med varierande förutsättningar och utmaningar, vilket vi känner till mycket väl.

Inom våra kompetensområden bidrar alla medarbetare till att vi tillsammans uppehåller en hög kompetens och kontinuerligt utvecklar oss. Vi delar med oss av kunskap till varandra. Nyanställdas kunskaper är lika viktiga som de äldre medarbetarnas långa erfarenhet.

Nätverk av specialister

När uppdragen kräver kompletterande kompetenser har vi tillgång till det i vårt konsultnätverk. Vi har stor vana av att arbeta tillsammans med specialister inom arkeologi, berg- och geoteknik, buller, dagvatten och VA-principförslag, husprojektering, lantmäterifrågor, naturvärdesbedömning, trafikfrågor och riskanalyser.

Värdegrund

Rådhuset Arkitekter har tillsammans genomfört ett värderingsarbete och arbetat fram en kulturutvecklingsplan. I planen lyfter vi fram tre värdeord: ”samarbete”, ”kreativitet” och ”engagemang”. Dessa värdeord sammanfattar de värden vi står för och vill jobba utifrån. I korthet betyder orden följande för oss:

Samarbete – att lösa uppgifter tillsammans
Kreativitet – viljan att utforska
Engagemang – drivkraft att göra skillnad

Varmt välkomna att kontakta oss.

Varmt välkommen att kontakta oss