Välkommen Isak!

Välkommen Isak!

Vi hälsar Isak Larborn välkommen! Isak kommer bland annat att förstärka vår GIS-kompetens. Till att börja med kommer han att arbeta deltid hos oss under våren. Isak har läst programmet Arkitektur & teknik på Chalmers, har en masterexamen i arkitektur och läser...

Vi är med hela vägen!

Vi är med hela vägen!

Under året som gått har våra landskapsarkitekter Johanna Petersson och Karolina Wingård arbetat med gestaltning och projektering av park och gatumiljöer inom Myren etapp 2. Området Myren är under omvandling från verksamhetsområde till att bli en integrerad del av...

Vi förstärker med lantmäterikompetens

Vi förstärker med lantmäterikompetens

Vi är glada att kunna meddela att Rådhuset Arkitekter har inlett ett samarbete med ANSO Lantmäterikonsult när det gäller frågor kring lantmäteri, exploatering och genomförande. Skönt med en nära samarbetspartner som kompletterar oss! I veckan träffades Ann-Sofie...

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år!

Vi på Rådhuset önskar er alla en riktigt skön julledighet! Vi ser fram emot ett nytt år med nya spännande projekt! Många av oss passar på att ta ledigt mellan helgerna, den 8 januari är de flesta tillbaka.

Julgåva 2023

Julgåva 2023

Denna jul skänker vi en gåva till biståndsorganisationen helpathand.se som hjälper barn runt om i världen med sjukvård, skolgång och tillgång till rent vatten.

Miljö- och kvalitetsdiplomering

Miljö- och kvalitetsdiplomering

Vi fortsätter att arbeta med kunden i fokus! I november blev vi miljö- och kvalitetsdiplomerade enligt SUSA - Sustainable Standards Svensk Miljöbas 4:2017 och Svensk Kvalitetsbas 2:2019. Vår miljösamordnare Kajsa Mörner och kvalitetssamordnare Jessica Pettersson är...

Samråd pågår för FÖP Sjöskogen

Samråd pågår för FÖP Sjöskogen

Våra medarbetare Eva Frennered och Anna Davéus har tillsammans med Melleruds kommun tagit fram en fördjupad översiktsplan för Sjöskogen. Dess övergripande mål är att utveckla Sjöskogen till en naturlig del av Melleruds tätort med attraktiva och naturnära...

Studieresa i Göteborg

Studieresa i Göteborg

Årets studieresa gick lokalt till Göteborg! Fokus låg på de centrala och södra delarna av staden, där vi besökte flera planerade, pågående och färdigställda projekt. Flera av projekten har medarbetare på Rådhuset Arkitekter varit delaktiga i. Bland annat berättade...

Trevlig sommar!

Trevlig sommar!

Vi önskar er alla en glad midsommar och trevlig sommar! Vår telefonväxel är stängd vecka 29-30. Från vecka 31 kan du nå vår växel 0522-65 66 67 igen mellan kl. 9-16. Vi hörs!

Riktlinjer för bostadsförsörjning och bostadsmarknadsanalyser

Riktlinjer för bostadsförsörjning och bostadsmarknadsanalyser

Vi har under det senaste året stöttat flera kommuner i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning och bostadsmarknadsanalyser. Vi sammanställer statistikunderlag, studerar olika trender och scenarier och kan också ta fram förslag till riktlinjer i samarbete med...

GIS-metod för 3-30-300 ger grönare städer!

GIS-metod för 3-30-300 ger grönare städer!

Rådhuset Arkitekter har utvecklat en GIS-metod för att analysera områden ur 3-30-300-regelns perspektiv oavsett skala.  Metoden är ett verktyg för att lättare visualisera grönstruktur systematiskt och fungerar som ett hjälpmedel i att argumentera för hur stor plats...

Arkipelago 2023

Arkipelago 2023

Vi har varit på Chalmers och på BTH i Karlskrona och träffat studenter! Det var som vanligt trevligt och inspirerande. Den 22 februari deltog Jakob och Atle på arbetsmarknadsmässan Arkipelago på Chalmers. Och i fredags var Anna och Kalle i Karlskrona. Är du student...

Ny översiktsplan i Lerum

Ny översiktsplan i Lerum

För ett tag sedan fick Lerums kommuns nya översiktsplan laga kraft. Rådhuset Arkitekter har varit konsult för Lerums kommun i arbetet med översiktsplanen som har sikte på 2050. Den digitala översiktsplan bygger på Boverkets ÖP-modell 2.1. Viktiga knäckfrågor för...

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år!

Vi på Rådhuset önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! Vi ser fram emot en härlig julledighet och ett händelserikt och inspirerande 2023. De flesta av oss är tillbaka från ledigheten den 9 januari.

Välkommen Erika!

Välkommen Erika!

Vi hälsar Erika Eliasson välkommen! Hon kommer att praktisera hos oss på Göteborgskontoret under november. Erika gör praktik som en del av sina studier på masterprogrammet i strategisk planering vid BTH i Karlskrona.

Rådhuset Arkitekter firar 25 år!

Rådhuset Arkitekter firar 25 år!

Den 20 oktober 1997 bildades företaget av en grupp engagerade medarbetare i Uddevalla, varav flera var med oss och firade jubiléet på Musselbaren i Ljungskile. Under de 25 år som gått har vi arbetat med små och stora uppdrag främst i västra Sverige. Maria Andersson...

Arkitektur i Århus

Arkitektur i Århus

Höstens studieresa gick till Århus i Danmark! Studieresan inleddes med ett besök på Moesgaards Museum som är ett specialmuseum för arkeologi och etnografi. Där tog vi in arkitekturen och bekantade oss med Grauballemannen, ett mosslik från Järnåldern. Vi besökte också...

Göteborgs grönplan visar vägen

Göteborgs grönplan visar vägen

I ett nära och intensivt samarbete med en arbetsgrupp på park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad har vi tagit fram en ny, uppdaterad grönplan för Göteborgs stad. Grönstrukturen har en nyckelroll för att möta några av de utmaningar som samhället står inför, på...

Trevlig sommar!

Trevlig sommar!

Nu är sommaren här och vi på Rådhuset Arkitekter passar på att vara lediga och kontoret är därför stängt vecka 29-30. Från vecka 31 kan du nå oss som vanligt på telefon 0522-65 66 67. Vi hörs!

Uppstart för kulturmiljöutredning i Mariestad!

Uppstart för kulturmiljöutredning i Mariestad!

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en kulturmiljöutredning för Mariestads kommun. Utredningen ska redovisa kulturmiljövärden inom ett planerat industriområde, och en bedömning av planförslagets påverkan på landskapsbilden och kulturmiljövärden. Inom uppdraget...

Rådhuset Arkitekter på H22

Rådhuset Arkitekter på H22

Midsommarveckan inleddes med studiebesök på H22 City Expo i Helsingborg. Vi besökte vi bland annat miljonprogramsområdet Drottninghög som fått nytt liv genom dialogbaserad planering och Oceanhamnen, en helt ny stadsdel med ambitionen att bli en urban arkipelag där...

Extern styrelseordförande

Extern styrelseordförande

Magnus Valentin är ny styrelseordförande hos oss på Rådhuset Arkitekter. Han har ett förflutet inom marknadsförings- och reklambranschen som grundare och vd för reklambyrån Valentin & Byhr. Magnus har stor erfarenhet av styrelsearbete och ska bidra med nya...

Välkommen Atle!

Välkommen Atle!

Nu har planeringsarkitekt Atle Heidarsson börjat på vårt kontor i Göteborg. Han kommer förstärka oss främst inom detaljplanering och visualiseringar. Atle kommer närmast från Tjörns kommun där han har arbetat som planarkitekt i tre år. Han har en master i...

Nytt uppdrag för Tanums kommun

Nytt uppdrag för Tanums kommun

Det känns väldigt roligt att vi på Rådhuset Arkitekter AB har fått uppdraget att ta fram en digitaliserad fördjupad översiktsplan för Fjällbacka och Grebbestad i Tanums kommun. I uppdraget ingår också att ta fram olika underlag, en MKB och att hålla dialogmöten....

Lark-dagen i Alnarp 2022

Lark-dagen i Alnarp 2022

Vi har deltagit på SLU:s Lark-dag i Alnarp som hölls i samband med firandet av att landskapsarkitekturprogrammet fyller 50 år. Det var vår vd Linda och ekolog Kalle E som fick träffa studenter, höra vad de har för tankar om framtiden och berätta om hur vi arbetar med...

Ramavtal med Varberg och Stenungsund

Ramavtal med Varberg och Stenungsund

Rådhuset har startat upp två samarbeten med Varberg och Stenungsunds kommun genom nyligen undertecknade ramavtal. Vi kommer att hjälpa kommunerna genom att bistå med vår detaljplanekompetens. Sedan tidigare bistår vi Stenungsunds kommun med rådgivning till...

Arkipelago 2022

Arkipelago 2022

Vi har deltagit på arbetsmarknadsmässan Arkipelago vid två tillfällen, i februari och mars. Anna D och Kalle G deltog i en digital mässa för Blekinge tekniska högskola (BTH) i Karlskrona. Därefter representerade Jakob och Hanna oss på Chalmers i Göteborg. Det var...

Nya regler om digitala detaljplaner

Nya regler om digitala detaljplaner

När vi på Rådhuset Arkitekter tar fram detaljplaner har slutprodukten fram till nu oftast bara varit PDF-filer. Från och med den 1 januari gäller Boverkets föreskrifter om digitala detaljplaner, som ett led i att skapa en smartare samhällsbyggnadsprocess. Detaljplaner...

Detaljplan för Långevik ute på samråd

Detaljplan för Långevik ute på samråd

Rådhuset Arkitekter har i nära samarbete med exploatören och Sotenäs kommun tagit fram ett förslag för detaljplan för Långevik 1:12 m.fl. i Väjern som nu är ute på samråd. Planen möjliggör uppförandet av 600 bostäder, handel och förskola anpassade till landskapet och...

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt 2022! Stort tack till alla er som vi har haft förmånen att få samarbeta med under året! Många av oss passar på att ta ledigt under helgerna. Den 10 januari 2022 har de flesta kommit tillbaka, utvilade och laddade...

Europan – A walk in the park!

Europan – A walk in the park!

Årets tema för Europan* var Living cities och vårt team valde att arbeta med Trädlyckevägen i centrala Varberg. Tävlingsområdet är utpekat som en av två hårt trafikerade vägar som kommunen vill utveckla till en inspirerande boende- och vistelsemiljö. Rådhusets...

Årets julgåva är grön!

Årets julgåva är grön!

Julgåvan 2021 ger vi till Hand in hand och deras julkampanj Back to Green business. Genom att ge utbildning och stöd till entreprenörer så att de kan starta små, hållbara företag inom jordbruk, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi kan vi bekämpa fattigdomen och...

Nytt uppdrag i Nossebro!

Nytt uppdrag i Nossebro!

Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Nossebro i Essunga kommun är i full gång. Nu är det fokus på tidig medborgardialog. Vi har mött medborgare på Nossebro marknad och har även tagit fram ett digitalt dialogverktyg på kommunens hemsida. Där kan medborgare...

Rådhuset utbildar!

Rådhuset utbildar!

Vår medarbetare Kalle Gustafsson arbetar dagligen med att ta fram detaljplaner för våra kunder. Kalle har mångårig erfarenhet av planering och har vid ett flertal tillfällen medverkat som föreläsare vid diverse utbildningar med inriktning mot detaljplanering. I...

Studieresa i Bohuslän

Studieresa i Bohuslän

Årets studieresa var ett efterlängtat tillfälle för alla medarbetare att ses ”på riktigt”. Flera av oss hade inte setts sedan pandemin drog i gång och för nyanställda var det första skärmfria mötet med flera av kollegorna. Temat för resan, förutom att umgås, var att...

Jakob är tillbaka

Jakob är tillbaka

Vi välkomnar Jakob Resare tillbaka från sin föräldraledighet. Jakob kommer under hösten främst jobba med detaljplaner av olika omfattning och i olika skeden. ”Jag ser fram emot att träffa kollegorna igen, oavsett om det mest blir på länk eller på kontoret. Jag tycker...

Nystart efter semestern

Nystart efter semestern

Nu är vi i gång igen efter semestern! Vi ser alla fram emot en spännande höst med nya såväl som redan pågående uppdrag. Ett av våra nya uppdrag är att ta fram riktlinjer för hållbar hushållning med jordbruksmark för Vänersborgs kommun. Riktlinjerna ska säkerställa...

Trevlig sommar!

Trevlig sommar!

Nu är det sommar och vi passar på att vara lediga. Kontoret kommer att vara stängt vecka 29-31. Från och med vecka 32 kan du nå oss som vanligt på telefon 0522-65 66 67. Vi önskar alla en trevlig sommar!

Samrådsskede igång för Sotenäs ÖP

Samrådsskede igång för Sotenäs ÖP

Rådhuset Arkitekter har arbetat med Sotenäs kommuntäckande översiktsplan sedan 2020 i nära samarbete med en politisk styrgrupp i kommunen. I planen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren men också med riktlinjer för den långsiktiga...

Rådhusets ekologer bevakar naturvärden i planeringen

Rådhusets ekologer bevakar naturvärden i planeringen

Rådhuset Arkitekters ekologer, Kalle Edlund och Ingvar Olofsson arbetar med naturvård och miljöfrågor i olika typer av uppdrag med tyngdpunkt på miljökonsekvensbeskrivningar. Med sin långa erfarenhet från naturvårdsarbete inom såväl kommun som länsstyrelse, är de en...

Digital översiktsplan för Lerums kommun ute på samråd

Digital översiktsplan för Lerums kommun ute på samråd

Rådhuset Arkitekter är konsult för Lerums kommun i arbetet med kommunens nya översiktsplan med sikte på år 2050. Rådhuset Arkitekter har agerat processtöd och tagit fram den digitala plattformen för översiktsplanen samt genomfört en hållbarhetsbedömning av förslaget....

Ramavtal med Uddevalla kommun

Ramavtal med Uddevalla kommun

Rådhuset Arkitekter har fått förtroendet att förstärka Uddevalla kommun med planarkitekttjänster. Genom ett ramavtal som löper fram till år 2025 kommer vi bland annat att upprätta planprogram och detaljplaner i ett nära samarbete kommunens planavdelning. Arbetet har...

Välkommen Anna!

Välkommen Anna!

I april välkomnade vi vår nya planeringsarkitekt, Anna Davéus, till det växande Göteborgskontoret! Anna kommer närmast från Sweco i Göteborg där hon framför allt har jobbat med komplexa stadsbyggnadsprojekt i tidiga skeden, fastighetsutveckling och processledning....

Linda Hansson utsedd till ny VD för Rådhuset Arkitekter

Linda Hansson utsedd till ny VD för Rådhuset Arkitekter

Vid styrelsemötet den 9 mars beslutade en enhällig styrelse att utse Linda Hansson till VD för Rådhuset Arkitekter AB. Linda har under nio år ingått i företagets ledning med delat ansvar för företagets löpande verksamhet. Innan dess var Linda styrelseledamot under...

Digital översiktsplan i Göteborg

Digital översiktsplan i Göteborg

Rådhuset Arkitekter har varit stadsbyggnadskontorets konsult som redaktör för fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. I uppdraget har ingått att ta fram handlingar och att medverka i en förvaltningsöverskridande grupp med...

Rådhuset medverkade på Arkipelago 2021

Rådhuset medverkade på Arkipelago 2021

Rådhuset Arkitekter har återigen deltagit på arbetsmarknadsmässan Arkipelago i Karlskrona. Arkipelago anordnades i år helt digitalt av planeringsarkitektstudenter för att skapa goda relationer mellan studenterna och planeringsbranschen. Kommuner och konsulter med...

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

Vi önskar er alla en god jul och ett riktigt gott nytt år! Stort tack till alla er som vi har haft förmånen att samarbeta med under året. Vi passar på att ta ledigt under helgerna och kommer tillbaka, laddade för nya utmaningar, den 11 januari 2021.

Julgåva

Julgåva

Vi har valt att skänka en gåva till Musikhjälpen som i år arbetar för att öka kunskapen och engagemanget för att ingen människa ska lämnas utan vård. Vi önskar er alla en riktigt God jul!

Göteborgskontoret har flyttat till Vallgatan 15

Göteborgskontoret har flyttat till Vallgatan 15

Vi har ny adress i Göteborg! Den 23/9 gick flyttlasset för Göteborgskontoret. Vår nya lokal hittar du på Vallgatan 15. Inflyttningsfesten får vänta på grund av pandemin men titta gärna in om du har vägarna förbi.

Besök runt Byfjorden

Besök runt Byfjorden

Uddevallakontoret besökte intressanta projekt runt Byfjorden på studieresan. Bland annat besöktes Sundsstrand och andra nya bostadsområden samt Sveriges första marina biotopskyddsområde och ett ormhotell!

Studiedagar på ”hemmaplan”

Studiedagar på ”hemmaplan”

Årets studieresa var tydligt färgad av den pågående coronapandemin och kontoren gjorde därför studiebesök i närområdet. Göteborgskontoret begav sig ut på en cykeltur i Göteborg, på båda sidor om älven. Vi tittade på flera projekt som vi arbetat med, det var spännande...

Grattis Karolina!

Grattis Karolina!

Karolina Wingård är nu åter i tjänst på kontoret i Uddevalla. Vi gratulerar Karolina till Landskapsarkitektexamen vid SLU i Alnarp, samt till ett väl genomfört examensarbete ”Matlandskap – om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem”.

Stärkta inför hösten

Stärkta inför hösten

Nu är vi alla tillbaka efter semestrar och ser fram emot en höst med många spännande uppdrag. Vi välkomnar även Eva Frennered tillbaka från sin föräldraledighet.

Trevlig sommar 2020

Trevlig sommar 2020

Nu är det semestertider, och växeln kommer att vara stängd vecka 29-30. Vecka 31 är växeln öppen klockan 10-15 (med uppehåll för lunch klockan 12-13). Från vecka 32 kan du nå oss som vanligt klockan 8-17, på telefon 0522-65 66 67. Vi önskar alla en trevlig...

Vi bistår Stenungsunds planavdelning

Vi bistår Stenungsunds planavdelning

Rådhuset Arkitekter har blivit utvalda av Stenungsunds kommun att stödja kommunens planavdelning i det dagliga arbetet med detaljplaner, samt bidra med mentorskap och stöd i processen med exploatörsdrivna planer. Rådhuset Arkitekter har lång erfarenhet av kommunal...

Välkommen Michael!

Välkommen Michael!

Vi hälsar Michael Johansson välkommen till Uddevallakontoret! Michael är nyutbildad lantmäteriingenjör från Högskolan väst och kommer att förstärka kontoret i våra GIS- och detaljplaneuppdrag.

Välkommen Hanna!

Välkommen Hanna!

Vi växer och hälsar en ny engagerad medarbetare välkommen till vårt kontor i Göteborg. Hanna är nyutexaminerad arkitekt från Chalmers med stort intresse för hållbar stadsplanering. I sitt examensarbete har hon arbetat med bostadsutbyggnad i ett kustsamhälle.

Rådhuset på Arkipelago 2020

Rådhuset på Arkipelago 2020

Den 26 februari träffade vi arkitekturstudenter på Chalmers och den 28 februari besökte vi studenterna på fysisk planering hos BTH i Karlskrona. Det gav många trevliga samtal med framtida kollegor i branschen.

Naturvårdsfrågor

Naturvårdsfrågor

Våra ekologer Ingvar Olofsson och Kalle Edlund har stor erfarenhet av arbete med olika naturvårdsprojekt. De är bra resurser i arbeten med LONA-projekt, skötselplaner för naturmark etc. Välkommen att höra av er till ingvar@radhuset.se och...

Gör oss sällskap

Gör oss sällskap

Rådhuset Arkitekter växer och söker just nu engagerade planerare till våra kontor i både Uddevalla och Göteborg. Planera framtiden tillsammans med oss.

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år!

Vi önskar er alla en god jul och ett riktigt gott nytt år! Vi vill även framföra ett stort tack till alla vi har haft förmånen att samarbeta med under året. Vi passar på att ta ledigt under helgerna och kommer tillbaka, laddade för nya utmaningar, 7 januari...

Årets julgåva

Årets julgåva

I år har vi valt att skänka en gåva till Rädda Barnen och deras livsviktiga arbete för att alla barn ska överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Vi önskar er alla en riktigt God jul.

Översiktsplan för Sotenäs kommun

Översiktsplan för Sotenäs kommun

Vi har fått förtroendet att ta fram översiktsplanen för Sotenäs kommun, med tillhörande miljökonsekvens­­­beskrivning (MKB). Vi ser fram emot ett gott samarbete i ett spännande uppdrag.

Välkommen Karolina!

Välkommen Karolina!

Vi säger välkommen till Karolina Wingård. Karolina studerar till landskapsarkitekt vid SLU i Alnarp och ska praktisera några månader på vårt kontor i Uddevalla.

Studieresa Köpenhamn

Studieresa Köpenhamn

I år tog vi tåget till Köpenhamn och studerade utvecklingen i stadsdelarna Örestad och Nordhavn. Självklart provade vi, som de flesta Köpenhamnsbor, att ta oss fram med cykel. Vi besökte även BLOX och fick lära oss mer om mobilitet, återbruk och stadens planer på att...

Välkommen Ingvar!

Välkommen Ingvar!

Vi stärker upp vår naturvårds- och kulturmiljökompetens och hälsar ekolog/arkeolog Ingvar Olofsson välkommen till Uddevallakontoret. Ingvar kommer främst att arbeta med miljökonsekvens­­beskrivningar för kommunal planering och vägplanering. Han kommer närmast från...

Vi önskar alla en skön sommar!

Vi önskar alla en skön sommar!

Nu är det semestertider och vi passar på att vara mycket lediga. Du kan ändå nå oss hela sommaren även om inte alla medarbetare finns tillgängliga. Under veckorna 29–31 är växeln öppen mån, ons-fre kl. 9-15. Välkommen att höra av dig på 0522-65 66 67.

Företagsdag

Företagsdag

Intressant dag på Alberts i Trollhättan. Vi fick tips och verktyg för stresshantering från Shirin Gustafsson från Hälsobolaget på förmiddagen. Vi laddade om med en härlig lunchpromenad vid kanalen och på Spikön, inför eftermiddagens World café om...

Arkipelago 2019

Arkipelago 2019

27 februari träffar vi arkitekturstudenter på Chalmers och 1 mars besöker vi studenterna på fysisk planering på BTH i Karlskrona. Hoppas vi träffar dig där!

Välkommen Kalle!

Välkommen Kalle!

Vi stärker upp vår miljökompetens och hälsar ekolog Kalle Edlund välkommen till Uddevallakontoret. Kalle kommer närmast från Vänersborgs kommun där han arbetade som kommunekolog.

Årets julgåva

Vi har valt att skänka en julgåva till SOS BARNBYAR och önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år.

Kul med jobbet

Kul med jobbet

Vi tackar Johan och Karin för en kul kväll med jobbet. Vi fick lära oss mer om bryggerikonsten, prova olika ölsorter och äta god mat på Poppels klunk i Jonsereds fabriker.

Studieresa Kiruna och Abisko

Studieresa Kiruna och Abisko

I september var kontoret på en intressant studieresa till den svenska fjällvärden och besökte Kiruna, Abisko och Jukkasjärvi.

Studieresa Valencia

Studieresa Valencia

Årets studieresa gick till Valencia. Temat för resan var grönstruktur, stadsplanering och hållbar mobilitet.

Studiebesök Vallastaden

Studiebesök Vallastaden

Kontoret hade en intressant dag på Bo- och Samhällsexpo 2017 i den nya stadsdelen Vallastaden, Linköping. Ett besök rekommenderas!

Varmt välkommen att kontakta oss