Jakob är tillbaka

Jakob är tillbaka

Vi välkomnar Jakob Resare tillbaka från sin föräldraledighet. Jakob kommer under hösten främst jobba med detaljplaner av olika omfattning och i olika skeden. ”Jag ser fram emot att träffa kollegorna igen, oavsett om det mest blir på länk eller på kontoret. Jag tycker...
Nystart efter semestern

Nystart efter semestern

Nu är vi i gång igen efter semestern! Vi ser alla fram emot en spännande höst med nya såväl som redan pågående uppdrag. Ett av våra nya uppdrag är att ta fram riktlinjer för hållbar hushållning med jordbruksmark för Vänersborgs kommun. Riktlinjerna ska säkerställa...
Trevlig sommar!

Trevlig sommar!

Nu är det sommar och vi passar på att vara lediga. Kontoret kommer att vara stängt vecka 29-31. Från och med vecka 32 kan du nå oss som vanligt på telefon 0522-65 66 67. Vi önskar alla en trevlig sommar!
Samrådsskede igång för Sotenäs ÖP

Samrådsskede igång för Sotenäs ÖP

Rådhuset Arkitekter har arbetat med Sotenäs kommuntäckande översiktsplan sedan 2020 i nära samarbete med en politisk styrgrupp i kommunen. I planen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren men också med riktlinjer för den långsiktiga...
Rådhusets ekologer bevakar naturvärden i planeringen

Rådhusets ekologer bevakar naturvärden i planeringen

Rådhuset Arkitekters ekologer, Kalle Edlund och Ingvar Olofsson arbetar med naturvård och miljöfrågor i olika typer av uppdrag med tyngdpunkt på miljökonsekvensbeskrivningar. Med sin långa erfarenhet från naturvårdsarbete inom såväl kommun som länsstyrelse, är de en...
Digital översiktsplan för Lerums kommun ute på samråd

Digital översiktsplan för Lerums kommun ute på samråd

Rådhuset Arkitekter är konsult för Lerums kommun i arbetet med kommunens nya översiktsplan med sikte på år 2050. Rådhuset Arkitekter har agerat processtöd och tagit fram den digitala plattformen för översiktsplanen samt genomfört en hållbarhetsbedömning av förslaget....
Rådhuset Arkitekter tecknar ramavtal med Uddevalla kommun

Rådhuset Arkitekter tecknar ramavtal med Uddevalla kommun

Rådhuset Arkitekter har fått förtroendet att förstärka Uddevalla kommun med planarkitekttjänster. Genom ett ramavtal som löper fram till år 2025 kommer vi bland annat att upprätta planprogram och detaljplaner i ett nära samarbete kommunens planavdelning. Arbetet har...
Välkommen Anna!

Välkommen Anna!

I april välkomnade vi vår nya planeringsarkitekt, Anna Davéus, till det växande Göteborgskontoret! Anna kommer närmast från Sweco i Göteborg där hon framför allt har jobbat med komplexa stadsbyggnadsprojekt i tidiga skeden, fastighetsutveckling och processledning....
Linda Hansson utsedd till ny VD för Rådhuset Arkitekter

Linda Hansson utsedd till ny VD för Rådhuset Arkitekter

Vid styrelsemötet den 9 mars beslutade en enhällig styrelse att utse Linda Hansson till VD för Rådhuset Arkitekter AB. Linda har under nio år ingått i företagets ledning med delat ansvar för företagets löpande verksamhet. Innan dess var Linda styrelseledamot under...
Digital översiktsplan i Göteborg

Digital översiktsplan i Göteborg

Rådhuset Arkitekter har varit stadsbyggnadskontorets konsult som redaktör för fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. I uppdraget har ingått att ta fram handlingar och att medverka i en förvaltningsöverskridande grupp med...