Välkommen att kontakta oss

Vi har kontor centralt i Uddevalla och Göteborg. I Uddevalla sitter vi i det anrika rådhuset vid Kungstorget och i Göteborg ligger vårt kontor på en innergård vid gågatan Vallgatan.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta vår VD Linda Hansson.

Uddevalla

Rådhuset Arkitekter
Box 114
451 16 Uddevalla

Besöksadress Kungsgatan 27, 2 tr

Växel: 0522-65 66 67
E-post: arkitekt@radhuset.se

Karta

Göteborg

Rådhuset Arkitekter
Vallgatan 15
411 16 Göteborg

Besöksadress Vallgatan 15, 1 tr
Närmaste hållplats är Domkyrkan.

Växel: 0522-65 66 67
E-post: arkitekt@radhuset.se

Karta

Medarbetare

Anna Davéus

Anna Davéus

Planeringsarkitekt

031-352 08 80
anna.daveus@radhuset.se

Mer om Anna

Anna är planeringsarkitekt med stort intresse för stadsutveckling i tidiga skeden. Hon har ett välutvecklat sinne för planeringsarbete i stor och liten skala och är en stabil och framåtdrivande kraft i planarbetet. Anna jobbar mycket med process- och dialogledning och har även gedigen erfarenhet av fastighetsutvecklingsprojekt.
Anna Eklund

Anna Eklund

Landskapsarkitekt

0522-65 66 66
anna@radhuset.se

Mer om Anna

Anna Eklund är landskapsarkitekt med lång arbetserfarenhet av samhällsplanering, både som konsult och i kommunal tjänst. Anna arbetar framför allt med detaljplaner i rollen som uppdragsansvarig och har stor erfarenhet av att arbeta i uppdrag där exploatören är den drivande parten. Anna är delägare i företaget och ingår i styrelsen.
Atle Heidarsson

Atle Heidarsson

Planeringsarkitekt

031-352 48 10
atle@radhuset.se

Mer om Atle

Atle Heidarsson är planeringsarkitekt med ett starkt intresse för staden och dess utveckling. Han arbetar gärna kreativt med gestaltning, digitala 3D-modeller och illustrationer. Atle har tidigare erfarenhet från kommunalt arbete som planarkitekt.​
Hanna Persson

Hanna Persson

Arkitekt

031-352 08 88
hanna@radhuset.se

Mer om Hanna

Hanna är arkitekt och arbetar främst med detaljplaner. Hanna har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med bilder och fotomontage, kartor och modellstudier, samt bebyggelseanalyser och gestaltning av miljöer.
Eva Frennered

Eva Frennered

Samhällsplanerare

031-352 08 82
eva@radhuset.se

Mer om Eva

Eva är samhällsplanerare med flera års erfarenhet från planarbete i kommunal verksamhet. Eva arbetar huvudsakligen med detaljplaner men även med översiktlig planering. Hon har erfarenhet av att inneha en ledande roll i planuppdrag, och är van att arbeta i projektgrupper. Eva är delägare i företaget och ingår i styrelsen.
Helena Bråtegren

Helena Bråtegren

Arkitekt

031-352 08 87
helena@radhuset.se

Mer om Helena

Helena är arkitekt och har lång erfarenhet av arbete med detaljplaner i alla skeden från skiss och planbesked till lagakraftvunnen plan. Helena har även erfarenhet av stadsmiljö- och landskapsanalys i samband med programarbete och framtagande av strategiska dokument. Helena är delägare i företaget.
Ingvar Olofsson

Ingvar Olofsson

Ekolog, Arkeolog

0522-65 66 63
ingvar@radhuset.se

Mer om Ingvar

Ingvar är ekolog med lång erfarenhet av arbete med naturmiljöutredningar. Ingvar arbetar främst med miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner och vägplaner, samt naturvärdesinventeringar. Han bidrar också med gedigen naturvårdskompetens i andra typer av uppdrag.
Jakob Resare

Jakob Resare

Arkitekt

031-352 08 86
jakob@radhuset.se

Mer om Jakob

Jakob är arkitekt och arbetar främst med detaljplaner, men även andra uppdrag inom stadsbyggnad och samhällsplanering. Han gör många av kontorets modellstudier och visualiseringar och har ett stort intresse för digitalisering och digitala verktyg. Jakob är delägare i företaget.
Jessica Pettersson

Jessica Pettersson

Ekonom

0522-65 66 73
jessica@radhuset.se

Mer om Jessica

Jessica Petterson är ekonom och ansvarar för företagets ekonomiska administration. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som ekonomiansvarig på mindre kontor och sköter även löner samt kontorsadministrativa uppgifter. Hon är företagets kvalitetssamordnare. Jessica är delägare i företaget och ingår i ledningsgruppen.
Johan Wahlström

Johan Wahlström

Arkitekt

031-352 08 85
johan@radhuset.se

Mer om Johan

Johan är arkitekt och arbetar främst med översiktsplaner och andra planeringsdokument på strategisk nivå. Han har god erfarenhet av att leda processer för översikts- och detaljplaner. Vidare kan han gestaltningsfrågor, GIS-hantering, illustrationer, layout och tryckproduktion. Johan är delägare i företaget och ingår i styrelsen.
Johanna Petersson

Johanna Petersson

Landskapsarkitekt

031-352 08 89
johanna@radhuset.se

Mer om Johanna

Johanna är landskapsarkitekt och arbetar främst med strategisk planering, landskapsanalyser och utveckling av grönstruktur i bland annat översiktsplaner, planprogram och infrastrukturprojekt. Hon har lång erfarenhet av kommunalt arbete från park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad. Johanna är delägare i företaget.
Kajsa Mörner

Kajsa Mörner

Kulturgeograf, Miljöplanerare

031-352 08 84
kajsa.morner@radhuset.se

Mer om Kajsa

Kajsa är kulturgeograf och miljöplanerare med lång erfarenhet av planering. Hon har tidigare arbetat på länsstyrelsen. I hennes arbete med miljökonsekvensbeskrivningar och samhällsplanering är grönstruktur, ekosystemtjänster, klimatanpassning och kulturmiljö centrala aspekter. Kajsa är delägare i företaget och ingår i styrelsen.
Kalle Edlund

Kalle Edlund

Ekolog

0522-65 66 75
kalle.edlund@radhuset.se

Mer om Kalle

Kalle är ekolog med stor erfarenhet av att arbeta med naturmiljöutredningar, miljöbalksprövning och naturfrågor inom kommunal verksamhet. Under senare år har han ansvarat för uppdrag inom naturmiljöutredning och inventering. Kalle arbetar bland annat med miljöbedömning.
Kalle Gustafsson

Kalle Gustafsson

Kontorsansvarig Göteborg, Planeringsarkitekt

031-352 08 81
kalle@radhuset.se

Mer om Kalle

Kalle är planeringsarkitekt med lång erfarenhet av att arbeta med detaljplaner av varierande karaktär, och arbetar vanligtvis som uppdragsansvarig. Han har ett stort intresse för plan- och bygglagen, genomförandefrågor, exploateringsavtal, projektledning och rådgivning. Kalle är delägare i företaget, ingår i ledningsgruppen och är kontorsansvarig i Göteborg.
Lena Andersson

Lena Andersson

Arkitekt

031-352 08 83
lena@radhuset.se

Mer om Lena

Lena är arkitekt och arbetar främst som uppdragsansvarig för översiktsplaner och strategiska planeringsprocesser. Hon har också erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar, både för detaljplaner, översiktsplaner och vägprojekt. Hon har ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor. Lena är delägare i företaget.
Linda Hansson

Linda Hansson

VD, Kontorsansvarig Uddevalla, Planeringsarkitekt

0522-65 66 62
linda@radhuset.se

Mer om Linda

Linda är planeringsarkitekt med lång erfarenhet av fysisk planering och har goda kunskaper om den kommunala hanteringen av planer. Hon har erfarenhet från att jobba både för privata exploatörer och på uppdrag av kommuner, och har arbetat med flera komplexa och omfattande projekt. Linda är VD för Rådhuset Arkitekter, delägare i företaget och kontorsansvarig i Uddevalla.
Karolina Wingård

Karolina Wingård

Landskapsarkitekt

0522-65 66 71
karolina@radhuset.se

Mer om Karolina

Karolina är landskapsarkitekt och arbetar framför allt med visualisering, kartor och skisser för både detaljplaner och översiktsplaner. Hon har god kännedom om växter. Naturvård och sociala värden av gröna miljöer är något som ligger henne varmt om hjärtat.
Maria Andersson

Maria Andersson

Landskapsarkitekt

0522-65 66 69
maria@radhuset.se

Mer om Maria

Maria är landskapsarkitekt och är särskilt kunnig inom miljölagstiftning. Hon arbetar huvudsakligen med miljöfrågor och miljökonsekvensbeskrivningar inom infrastruktur, både på strategisk nivå och vid detaljprojektering. Hon har gedigen kunskap om grönstruktur- och landskapsanalyser. Maria är delägare i företaget.
Michael Johansson

Michael Johansson

Lantmäteriingenjör

0522-65 66 72
michael@radhuset.se

Mer om Michael

Michael är lantmäteriingenjör. Han arbetar huvudsakligen med digital produktion i samband med strategiska planeringsuppdrag och GIS-hantering för detaljplaner och miljökonsekvensbeskrivningar. Vidare kan Michael lantmäterifrågor, illustrationer och layout.