Välkommen att kontakta oss

Vi har kontor centralt i Uddevalla och Göteborg. I Uddevalla sitter vi i det anrika rådhuset vid Kungstorget och i Göteborg ligger vårt kontor på en innergård vid gågatan Vallgatan.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta vår VD Linda Hansson.

Uddevalla

Rådhuset Arkitekter
Box 114
451 16 Uddevalla

Besöksadress Kungsgatan 27, 2 tr

Växel: 0522-65 66 67
E-post: arkitekt@radhuset.se

Karta

Göteborg

Rådhuset Arkitekter
Vallgatan 15
411 16 Göteborg

Besöksadress Vallgatan 15, 1 tr
Närmaste hållplats är Domkyrkan.

Växel: 0522-65 66 67
E-post: arkitekt@radhuset.se

Karta

Medarbetare

Anna Davéus

Anna Davéus

Planeringsarkitekt

031-352 08 80
anna.daveus@radhuset.se

Mer om Anna

Anna är planeringsarkitekt med stort intresse för stadsutveckling i tidiga skeden. Hon har ett välutvecklat sinne för planeringsarbete i stor och liten skala och är en stabil och framåtdrivande kraft i planarbetet. Anna jobbar mycket med process- och dialogledning och har även gedigen erfarenhet av fastighetsutvecklingsprojekt.
Eva Frennered

Eva Frennered

Samhällsplanerare

031-352 08 82
eva@radhuset.se

Mer om Eva

Eva är samhällsplanerare med flera års erfarenhet av att driva projekt i tidiga skeden. Eva arbetar huvudsakligen med översiktlig planering, detaljplanering, planansökningar och strategisk fastighetsutveckling. Hon är van att arbeta i projektgrupper och att inneha en ledande roll i uppdrag. Eva är delägare i företaget och ingår i styrelsen​.
Hanna Persson

Hanna Persson

Arkitekt

031-352 08 88
hanna@radhuset.se

Mer om Hanna

Hanna är arkitekt och arbetar främst med detaljplaner. Hanna har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med bilder och fotomontage, kartor och modellstudier, samt bebyggelseanalyser och gestaltning av miljöer.
Helena Bråtegren

Helena Bråtegren

Arkitekt

031-352 08 87
helena@radhuset.se

Mer om Helena

Helena är arkitekt och har lång erfarenhet av arbete med detaljplaner i alla skeden från skiss och planbesked till lagakraftvunnen plan. Helena har även erfarenhet av stadsmiljö- och landskapsanalys i samband med programarbete och framtagande av strategiska dokument. Helena är delägare i företaget.
Ingvar Olofsson

Ingvar Olofsson

Ekolog, Arkeolog

0522-65 66 63
ingvar@radhuset.se

Mer om Ingvar

Ingvar är ekolog med lång erfarenhet av arbete med naturmiljöutredningar. Ingvar arbetar främst med miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner och vägplaner, samt naturvärdesinventeringar. Han bidrar också med gedigen naturvårdskompetens i andra typer av uppdrag. Ingvar är delägare i företaget.
Isak Larborn

Isak Larborn

Arkitekt

031-352 08 83
isak@radhuset.se

Mer om Isak

Isak är arkitekt från Chalmers och skrev sitt examensarbete om stadsutveckling i Säve, med fokus på avvägningen mot att bevara jordbruksmark. Han är en fena på GIS.
Jakob Resare

Jakob Resare

Arkitekt

031-352 08 86
jakob@radhuset.se

Mer om Jakob

Jakob är arkitekt och har bred erfarenhet av detaljplanering. Han arbetar även med andra typer av gestaltnings- och analysuppdrag, till exempel kring bostadsförsörjning och jordbruksmark. Han har ett stort intresse för digitala verktyg i plan- och byggprocessen och är van att ta fram volymstudier. Jakob är delägare i företaget.
Jessica Pettersson

Jessica Pettersson

Ekonom

0522-65 66 73
jessica@radhuset.se

Mer om Jessica

Jessica Petterson är ekonom och ansvarar för företagets ekonomiska administration. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som ekonomiansvarig på mindre kontor och sköter även löner samt kontorsadministrativa uppgifter. Hon är företagets kvalitetssamordnare. Jessica är delägare i företaget och ingår i ledningsgruppen.
Johan Wahlström

Johan Wahlström

Arkitekt

031-352 08 85
johan@radhuset.se

Mer om Johan

Johan är arkitekt och arbetar främst med översiktsplaner och andra planeringsdokument på strategisk nivå. Han har god erfarenhet av att leda processer för översikts- och detaljplaner. Vidare kan han gestaltningsfrågor, GIS-hantering, illustrationer, layout och tryckproduktion. Johan är delägare i företaget och ingår i styrelsen.
Johanna Petersson

Johanna Petersson

Landskapsarkitekt

031-352 08 89
johanna@radhuset.se

Mer om Johanna

Johanna är landskapsarkitekt och arbetar främst med strategisk planering, landskapsanalyser och utveckling av grönstruktur i bland annat översiktsplaner, planprogram och grönplaner. Hon har lång erfarenhet av kommunalt arbete från park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad. Johanna är delägare i företaget.
Kajsa Mörner

Kajsa Mörner

Kulturgeograf, Miljöplanerare

031-352 08 84
kajsa.morner@radhuset.se

Mer om Kajsa

Kajsa är kulturgeograf och miljöplanerare med lång erfarenhet av planering. Hon har tidigare arbetat på länsstyrelsen. I hennes arbete med miljökonsekvensbeskrivningar och samhällsplanering är grönstruktur, ekosystemtjänster, klimatanpassning och kulturmiljö centrala aspekter. Kajsa är delägare i företaget och ingår i styrelsen.
Kalle Edlund

Kalle Edlund

Ekolog

0522-65 66 75
kalle.edlund@radhuset.se

Mer om Kalle

Kalle är ekolog med stor erfarenhet av att arbeta med naturmiljöutredningar, miljöbalksprövning och naturvårdsfrågor. Han arbetar främst med miljökonsekvensbeskrivningar och naturvärdesinventeringar och har en lång bakgrund av naturvårdsarbete inom kommunal verksamhet. Kalle är delägare i företaget.
Kalle Gustafsson

Kalle Gustafsson

Kontorsansvarig Göteborg, Planeringsarkitekt

031-352 08 81
kalle@radhuset.se

Mer om Kalle

Kalle är planeringsarkitekt med lång erfarenhet av att arbeta med detaljplaner av varierande karaktär, och arbetar vanligtvis som uppdragsansvarig. Han har ett stort intresse för plan- och bygglagen, genomförandefrågor, exploateringsavtal, projektledning och rådgivning. Kalle är delägare i företaget, ingår i ledningsgruppen och är kontorsansvarig i Göteborg.
Karolina Wingård

Karolina Wingård

Landskapsarkitekt

0522-65 66 71
karolina@radhuset.se

Mer om Karolina

Karolina är landskapsarkitekt och arbetar framför allt med visualisering, kartor och skisser för både detaljplaner och översiktsplaner. Hon har god kännedom om växter. Naturvård och sociala värden av gröna miljöer är något som ligger henne varmt om hjärtat.
Linda Hansson

Linda Hansson

VD, Kontorsansvarig Uddevalla, Planeringsarkitekt

0522-65 66 62
linda@radhuset.se

Mer om Linda

Linda är planeringsarkitekt med lång erfarenhet av fysisk planering och har goda kunskaper om den kommunala hanteringen av planer. Hon har erfarenhet från att jobba både för privata exploatörer och på uppdrag av kommuner, och har arbetat med flera komplexa och omfattande projekt. Linda är VD för Rådhuset Arkitekter, delägare i företaget och kontorsansvarig i Uddevalla.
Maria Andersson

Maria Andersson

Landskapsarkitekt

0522-65 66 69
maria@radhuset.se

Mer om Maria

Maria är landskapsarkitekt och är särskilt kunnig inom miljölagstiftning. Hon arbetar huvudsakligen med miljöfrågor och miljökonsekvensbeskrivningar inom infrastruktur, både på strategisk nivå och vid detaljprojektering. Hon har gedigen kunskap om grönstruktur- och landskapsanalyser. Maria är delägare i företaget.