detaljplan-hus

Detaljplanering

Processen att ta fram en detaljplan kräver mycket stor kunskap om lagstiftning och känsla för detaljer. Alla detaljplaner har sina unika förutsättningar, och kan omfatta alltifrån en mindre fastighet på landsbygden till en helt ny stadsdel. Genom detaljplanering utreds och skapas förutsättningar för en trivsam och välfungerande miljö. De sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna ska vägas samman till en attraktiv och långsiktigt hållbar helhet.

Vi arbetar med alla delar av planprocessen, hela vägen från den initiala idéskissen fram till färdig plankarta, planbeskrivning och en lagakraftvunnen plan som ger byggrätt. Vi har stor erfarenhet av att planlägga för såväl bostäder och centrumområden som många olika typer av verksamheter.

Ansökan om planbesked

Att ansöka om planbesked hos kommunen är i många fall det första steget till att ta fram en detaljplan. Vi hjälper dig att skissa på utvecklingsmöjligheterna för din fastighet och ta fram en formell planansökan.

Exploatörsdriven planprocess

Många kommuner erbjuder idag möjligheten för exploatörer att driva planprocessen framåt och ansvara för att ta fram de flesta utredningar och planhandlingar som behövs. Vi har lång erfarenhet av exploatörsdrivna eller byggherredrivna planprocesser och kan projektleda, ge stöd och råd och naturligtvis ta fram samtliga planhandlingar. Genom vårt breda kontaktnät med underkonsulter som kan ta fram alla nödvändiga utredningar skapar vi en helhetslösning för dig som kund.

Kontakta oss

Flera av våra medarbetare har mångårig erfarenhet av detaljplanering och vi kan tillsammans hjälpa dig genom hela detaljplaneprocessen. Tveka inte att kontakta vd Linda Hansson för att diskutera hur vi kan hjälpa just dig!

Vi kan hjälpa dig med er detaljplan! Varmt välkommen att kontakta oss