översiktsplan

Strategisk planering

Samhällsplanering på strategisk nivå påverkar hur samhället byggs och ser ut för lång tid framöver, och det är viktigt med goda och välgrundade beslut.
När vi arbetar med strategiska projekt utgår vi alltid från en gedigen analys som sedan får utgöra grunden till det fortsatta arbetet. Det gäller oavsett om det handlar om strategisk planering för en hel kommun eller om det gäller stadsutveckling. Ett viktigt verktyg i detta är GIS-analyser, som på ett enkelt och illustrativt sätt hjälper oss att presentera och skapa en förståelse för planeringen.

De uppdrag vi genomför inom strategisk planering omfattar alla eller utvalda delar av en process, allt efter varje enskild kunds önskemål och behov. I nära samarbete med kommuner tar vi fram såväl kommuntäckande som fördjupade översiktsplaner. Vi jobbar dessutom med stadsutvecklingsuppdrag och bostadsförsörjningsprogram.

Digital översiktsplan

När det gäller en digital översiktsplan ligger vi i framkant och hjälper kommuner med att ta fram en tydlig, lättillgänglig produkt som blir ett värdefullt verktyg för såväl kommuninvånare som för politiker och tjänstemän.

Tematiska tillägg

Byggande på jordbruksmark är en fråga som får allt större uppmärksamhet. Här kan vi hjälpa kommuner i hur de på ett kommunövergripande sätt kan hantera frågan, exempelvis i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vi arbetar även med andra tematiska tillägg så som vindbruk och turism.

 

Kontakta oss

Vi har flera medarbetare som har lång erfarenhet av översiktsplaner & strategisk planering. Kontakta gärna vd Linda Hansson för att diskutera hur vi kan hjälpa just dig med ditt projekt!

Vi hjälper dig med din översiktsplan! Varmt välkommen att kontakta oss