rådgivning i planprocessen

Rådgivning och projektledning i hela planprocessen

Inom plan- och bygglagen, PBL och miljöbalken, MB, erbjuder vi rådgivning och projektledning, både för kommunala och privata uppdragsgivare. Vår långa erfarenhet är en stor resurs när vi driver planprojekt och vi stöttar med råd genom hela planprocessen med alla komplexa frågeställningar. Vi vet hur planhandlingar tas fram, hur utredningar beställs och hur olika kompetenser i planarbetet kan samordnas.

Vi kan hjälpa dig med detta i planprocessen:

  • Projektledning
  • Handläggarstöd
  • Rådgivning

Kontakta oss

Flera av våra medarbetare har mångårig erfarenhet av detaljplanering och vi kan tillsammans hjälpa dig genom hela detaljplaneprocessen. Tveka inte att kontakta vd Linda Hansson för att diskutera hur vi kan hjälpa just dig!

Varmt välkommen att kontakta oss