rådgivning i planprocessen

Rådgivning och projektledning

Vi erbjuder rådgivning, projektledning och handläggarstöd i olika typer av projekt inom samhällsplanering och miljö, för både kommunala och privata uppdragsgivare.

Stöd i planprocessen

Vår långa erfarenhet är en stor resurs när vi driver projekt och vi stöttar med råd genom hela planprocessen med alla komplexa frågeställningar. Vi har mycket god kompetens inom plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) samt annan lagstiftning som är relevant i samhällsplanering. Vi vet hur planhandlingar tas fram, hur utredningar beställs och hur olika kompetenser i planarbetet kan samordnas.

Kontakta oss

Flera av våra medarbetare har mångårig erfarenhet av detaljplanering och vi kan tillsammans hjälpa dig genom hela detaljplaneprocessen. Tveka inte att kontakta vd Linda Hansson för att diskutera hur vi kan hjälpa just dig!

Varmt välkommen att kontakta oss