visualisering & kartor

Visualisering och kartor

Behöver du hjälp med visualisering? Rådhuset Arkitekter tar fram kartor och illustrationer i alla uppdrag för att analysera, kommunicera och presentera förslag. Presentationsunderlag i form av kartor, skisser och visionsbilder är användbara i flera skeden av plan- och byggprocessen för att kommunicera med politiker, allmänhet eller andra mottagare.

Layout och presentation

Vi har lång erfarenhet av att sammanställa rapporter, broschyrer och annat presentationsunderlag där slutprodukten ska vara tydlig och visuellt tilltalande. Visuellt stöd kan även behövas vid projektmöten, workshops och utställningar mm för att presentera projektet på lättöverskådligt sätt.

Kartstöd för visualisering

Vi använder de teknikledande kartprogrammen inom GIS och CAD för att skräddarsy snygga och informativa kartor som visualiserar, engagerar och interagerar. I allt högre grad efterfrågas digitala och webbaserade kartor vilket vi arbetar med på flera olika sätt. Vi utvecklar kartprodukten tillsammans med kunden utifrån det specifika uppdraget för att skapa en slutprodukt för visualisering med hög användbarhet som håller över tid.

Volymstudier och fotomontage

Fotomontage och volymstudier är mycket användbara för att visualisera och analysera utbyggnadsförslag, exempelvis vid utredning eller i samband med fastighetsutveckling. Vi kan ta fram en bred variation av visuellt material, bland annat sikt- och solstuider, sektioner och idéskisser både som en del av planeringsprocessen och som enskilda uppdrag.

Kontakta oss

Vi har kan ta fram en mängd olika presentations- och kartprodukter i olika skeden av planeringsprocessen, från tidig skiss till förvaltningsskedet. Tveka inte att kontakta vd Linda Hansson för att diskutera hur vi kan hjälpa just dig med visualisering!

Behöver du hjälp med visualisering? Varmt välkommen att kontakta oss