hållbar samhällsplanering

Kvalitetspolicy

Rådhuset Arkitekter samhällsplanerar med personligt engagemang och tillsammans med våra kunder skapar vi bästa helhetslösningen.

  • För Rådhuset Arkitekter innebär kvalitet att genomföra ett uppdrag som uppfyller kundens önskemål på bästa sätt. Vi strävar efter att ständigt öka vår kundnöjdhet.
  • Kvalitet i uppdragen ska vi uppnå genom ett stort engagemang, nära samarbete med kunden samt genom att följa särskilda rutiner i vårt kvalitetssystem och arbeta med ständiga förbättringar.
  • Rådhuset Arkitekter ska följa lagar och andra bindande krav som vår verksamhet berörs av.
  • Vi ska ha kompetent personal så att kunden känner trygghet i vår breda kompetens, långa erfarenhet och ständiga utveckling inom samhällsplanering. Kunskapsöverföring och utbildning är en viktig del för vår verksamhet. Systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter är avgörande för att säkerställa kompetensen och utvecklingen framåt.
  • Våra kunder ska uppleva att hållbarhet och kvalitet präglar vårt arbete. Vi ska vara proaktiva genom att komma med förslag och se kreativa möjligheter till bättre lösningar i alla våra uppdrag.

Se även vår miljö- och hållbarhetspolicy och sidan Så här jobbar vi med hållbarhet.

Varmt välkommen att kontakta oss