Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en kulturmiljöutredning för Mariestads kommun. Utredningen ska redovisa kulturmiljövärden inom ett planerat industriområde, och en bedömning av planförslagets påverkan på landskapsbilden och kulturmiljövärden. Inom uppdraget kommer vi att ta fram fotomontage med hjälp av GIS-verktyg.

”I detta uppdrag har vi satt ihop ett litet team med bred kompetens inom landskap, kulturmiljö och GIS för att tillsammans göra en så heltäckande bedömning som möjligt. Det är så jag gillar att jobba!” säger Kajsa Mörner som är uppdragsansvarig.