Rådhuset är sedan i år partner i Centrum för management i byggsektorn (cmb). Cmb verkar i mellanrummet mellan praktiken och akademin – prakademin – med fokus på samhällsbyggnad. Som partner i cmb bygger vi på vår kunskapsbank och inspireras till utveckling samtidigt som vi delar med oss av våra erfarenheter till partners inom akademi, offentlig sektor samt till andra privata aktörer.

Vår samhällsplanerare Eva är en del av cmb:s kunskapsgrupp för områdesutveckling som är kopplad till forskningsprojektet ORKA – att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet med fokus på utvecklingsprojektet Destination Tynnered. Denna vecka deltog gruppen vid ett policylabb som arrangerats av RISE och cmb på Reningsborg där aktörer från olika sektorer utbyter erfarenheter, skapar kontaktytor och jobbar fram gemensamma lösningar för socialt hållbar områdesutveckling.

Linda, vår VD och planeringsarkitekt, representerar oss i Stadsutvecklingsgruppen som i förra veckan var på exkursion i Malmö och bland annat tittade närmare på Hyllie och Norra Sorgenfri.

Vi är sedan tidigare även medlem i Västsvenska Handelskammaren och partner med Föreningen för samhällsplanering.