Den 20 oktober 1997 bildades företaget av en grupp engagerade medarbetare i Uddevalla, varav flera var med oss och firade jubiléet på Musselbaren i Ljungskile. Under de 25 år som gått har vi arbetat med små och stora uppdrag främst i västra Sverige.

Maria Andersson som varit med sedan starten kan berätta om många spännande projekt hon arbetat med under åren, bland annat E6:an genom världsarvsområdet i Tanum och översiktsplaner för Munkedals och Lysekils kommuner.

”Det har varit fantastiskt roligt att kunna bidra till samhällsplaneringen på det här sättet. Jag har även upplevt hur miljö- och hållbarhetsfrågor blivit en allt viktigare förutsättning och grundpelare i planeringen, något som inte var självklart för 25 år sedan. Nu ser jag fram emot att fortsatt driva dessa frågor tillsammans med mina kollegor. Vi kommer att ta oss an de utmaningar som finns i framtiden med kreativitet och stor tillförsikt.” säger Maria.

Idag är vi två kontor, ett i Uddevalla och ett i Göteborg, med totalt 20 medarbetare. Senast anställd på företaget är Atle Heidarsson på Göteborgskontoret som berättar:

”När jag började på Rådhuset slogs jag av vilken bred kompetens det finns inom kontoret och hur många delar av samhällsplaneringen vi är verksamma inom. Jag får arbeta med olika sorters stadsutvecklingprojekt, från förtätning i kulturmiljöer till utbyggnader av stadskärnor, och mina uppgifter varierar från tidiga skissarbeten till planbeskrivningar till 3D-modellering. Jag ser fram emot att växa i min roll som planeringsarkitekt genom alla nya uppdrag!” 

Nu tar vi sikte på de kommande 25 åren!