Rådhuset Arkitekter har arbetat med Sotenäs kommuntäckande översiktsplan sedan 2020 i nära samarbete med en politisk styrgrupp i kommunen. I planen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren men också med riktlinjer för den långsiktiga utvecklingen fram emot år 2050. Rådhuset Arkitekter har utöver arbetet med själva planförslagets alla delar även arbetat fram ett digitalt upplägg som ska vara lättillgängligt och användbart både för tjänstepersoner och kommuninvånare.

Huvudstrategin för översiktsplanen är ”Unikt landskap – unika orter”. Huvudstrategins innebörd är att ta tillvara Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter.

”Det ska bli spännande att följa hur översiktsplanen och den nya digitala plattformen tas emot av allmänheten under samrådet” säger arkitekt Johan Wahlström som är uppdragsansvarig för översiktsplanen hos Rådhuset Arkitekter.

Den 29 juni påbörjades samrådet för översiktsplanen. Nyfiken? Följ länken och se samrådsförslaget i sin helhet: Sotenäs översiktsplan samrådshandling

Välkommen att höra av dig till Johan Wahlström om du undrar över något!