Vi är med hela vägen!

Vi är med hela vägen!

Under året som gått har våra landskapsarkitekter Johanna Petersson och Karolina Wingård arbetat med gestaltning och projektering av park och gatumiljöer inom Myren etapp 2. Området Myren är under omvandling från verksamhetsområde till att bli en integrerad del av...
Vi förstärker med lantmäterikompetens

Vi förstärker med lantmäterikompetens

Vi är glada att kunna meddela att Rådhuset Arkitekter har inlett ett samarbete med ANSO Lantmäterikonsult när det gäller frågor kring lantmäteri, exploatering och genomförande. Skönt med en nära samarbetspartner som kompletterar oss! I veckan träffades Ann-Sofie...
God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år!

Vi på Rådhuset önskar er alla en riktigt skön julledighet! Vi ser fram emot ett nytt år med nya spännande projekt! Många av oss passar på att ta ledigt mellan helgerna, den 8 januari är de flesta tillbaka.
Julgåva 2023

Julgåva 2023

Denna jul skänker vi en gåva till biståndsorganisationen helpathand.se som hjälper barn runt om i världen med sjukvård, skolgång och tillgång till rent vatten.
Miljö- och kvalitetsdiplomering

Miljö- och kvalitetsdiplomering

Vi fortsätter att arbeta med kunden i fokus! I november blev vi miljö- och kvalitetsdiplomerade enligt SUSA – Sustainable Standards Svensk Miljöbas 4:2017 och Svensk Kvalitetsbas 2:2019. Vår miljösamordnare Kajsa Mörner och kvalitetssamordnare Jessica...
Samråd pågår för FÖP Sjöskogen

Samråd pågår för FÖP Sjöskogen

Våra medarbetare Eva Frennered och Anna Davéus har tillsammans med Melleruds kommun tagit fram en fördjupad översiktsplan för Sjöskogen. Dess övergripande mål är att utveckla Sjöskogen till en naturlig del av Melleruds tätort med attraktiva och naturnära...
Studieresa i Göteborg

Studieresa i Göteborg

Årets studieresa gick lokalt till Göteborg! Fokus låg på de centrala och södra delarna av staden, där vi besökte flera planerade, pågående och färdigställda projekt. Flera av projekten har medarbetare på Rådhuset Arkitekter varit delaktiga i. Bland annat berättade...
Trevlig sommar!

Trevlig sommar!

Vi önskar er alla en glad midsommar och trevlig sommar! Vår telefonväxel är stängd vecka 29-30. Från vecka 31 kan du nå vår växel 0522-65 66 67 igen mellan kl. 9-16. Vi hörs!
GIS-metod för 3-30-300 ger grönare städer!

GIS-metod för 3-30-300 ger grönare städer!

Rådhuset Arkitekter har utvecklat en GIS-metod för att analysera områden ur 3-30-300-regelns perspektiv oavsett skala.  Metoden är ett verktyg för att lättare visualisera grönstruktur systematiskt och fungerar som ett hjälpmedel i att argumentera för hur stor plats...