Rådhuset Arkitekter har i nära samarbete med exploatören och Sotenäs kommun tagit fram ett förslag för detaljplan för Långevik 1:12 m.fl. i Väjern som nu är ute på samråd. Planen möjliggör uppförandet av 600 bostäder, handel och förskola anpassade till landskapet och bygger på det planprogram som vi tidigare arbetat fram. Parallellt med planförslaget har Rådhuset Arkitekter tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning för området.

”Det är roligt och utvecklande att få arbeta med ett så stort projekt i ett nära samarbete både internt och med exploatören, andra konsulter och kommunens tjänstemän. Det ska bli spännande att få ta del av synpunkterna på förslaget!” säger Linda Hansson som är projektledare och uppdragsansvarig för planarbetet.

Samrådet pågår fram till den 28 januari 2022. Följ länken för att se samrådshandlingen i sin helhet: Detaljplan Långevik.

Du är välkommen att höra av dig till Linda Hansson om du vill veta mer!