Rådhuset Arkitekter är konsult för Lerums kommun i arbetet med kommunens nya översiktsplan med sikte på år 2050. Rådhuset Arkitekter har agerat processtöd och tagit fram den digitala plattformen för översiktsplanen samt genomfört en hållbarhetsbedömning av förslaget.

Kommunen vill med sin översiktliga planering verka för en stark och balanserad befolkningstillväxt i en kommun med blandad bostadsbebyggelse, centrumutveckling för stärkt handel och rekreativa utemiljöer.

”Intresset för digitala handlingar och produkter växer inom all typ av planering. Det är spännande och roligt att vara med i arbetet för att skapa en attraktiv, tillgänglig och välfungerande produkt som den digitala plattformen för ÖP Lerum” säger arkitekt Lena Andersson som är uppdragsansvarig för projektet hos Rådhuset Arkitekter.

Nyfiken? Följ länken nedan och se samrådsförslaget i sin helhet. Samråd av förslaget till ny översiktsplan för Lerum kommun pågår till den 12 september 2021.

Översiktsplan för Lerums kommun – samrådshandling (arcgis.com)