Rådhuset Arkitekter har varit stadsbyggnadskontorets konsult som redaktör för fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. I uppdraget har ingått att ta fram handlingar och att medverka i en förvaltningsöverskridande grupp med deltagare från park- och naturförvaltningen, fastighetskontoret och trafikkontoret.

Viktiga frågor har varit balansen mellan bebyggelseutveckling och parkområden, samt balansen mellan hur stort befolkning som ryms i området utan att göra avsteg från målsättningen att skapa goda stads- och vistelsekvalitéer i området. Andra viktiga frågor har varit hur cykel- och kollektivtrafikförsörjning kan bidra till ändrade resmönster samt  hur trafikförsörjningen sätter gränser för hur många bostäder som kan byggas i området.

Nyfiken? Följ länken nedan och se granskningsförslaget i sin helhet. Granskning av förslaget till ny översiktsplan för Göteborg och fördjupningar av översiktsplanen för centrala Göteborg, samt för Högsbo-Frölunda pågår till den 28 juni 2021. https://oversiktsplan.goteborg.se/

För mer information om hur vi varit med och arbetat fram den fördjupade översiktsplanen och andra digital översiktsplaner är du välkommen att kontakta Johan Wahlström.