Årets tema för Europan* var Living cities och vårt team valde att arbeta med Trädlyckevägen i centrala Varberg. Tävlingsområdet är utpekat som en av två hårt trafikerade vägar som kommunen vill utveckla till en inspirerande boende- och vistelsemiljö. Rådhusets tävlingsförslag handlar om att transformera en Trädlyckevägen till en mer intim och levande stadsgata. Genom att tillföra bebyggelse i form av bostäder i nya upplåtelseformer, kontor, förskola och café i kombination med ett parkstråk längs Trädlyckevägen hoppas vi kunna uppnå en omväxlande och inbjudande stadsdel.

”Som yrkesverksam är det roligt att få släppa tyglarna och jobba fritt utifrån tävlingens relativt fria ramverk. I förhållande till våra andra projekt och arbetsuppgifter är det här något helt annat och en chans att jobba i en annan process med ett annat tänk. Det ger massor av inspiration och ny energi att få arbeta kreativt i grupp på det här sättet – lite som att vara tillbaka i skolan!” säger Anna Davéus.

Rådhuset Arkitekters team bestod av planeringsarkitekt Anna Davéus, arkitekt Jakob Resare och arkitekt Hanna Person. Tävlingsbidraget fick namnet A walk in the park.

*) Europan är en internationell, tematisk tävling för yrkesverksamma inom stadsplanering, landskapsarkitektur och arkitektonisk design under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år och är ett verktyg för europeiska städer och urbana aktörer att hitta och utveckla innovativa strategier för sina områden i transformation. Varje gång deltar ca 50 kommuner och aktörer runt om i Europa genom att erbjuda siter för de tävlande lagen att arbeta med. Här kan du läsa mer om uppdraget i Varberg: Europan Varberg Site