Rådhuset Arkitekter har utvecklat en GIS-metod för att analysera områden ur 3-30-300-regelns perspektiv oavsett skala.  Metoden är ett verktyg för att lättare visualisera grönstruktur systematiskt och fungerar som ett hjälpmedel i att argumentera för hur stor plats grönska måste få ta. Med mätbara värden av parker och naturområden kan vi jämföra olika stadsområden, hitta brister och utvecklingspotential i befintliga strukturer och jämföra dem med till exempel olika planförslag.

Begreppet 3-30-300 har lyfts som en tumregel för att våra städer ska vara sunda att leva i för alla. 3-30-300 står för att se minst 3 träd från sitt fönster, att gå på gator med åtminstone 30% krontäckning och att ha som max 300 meter till park eller grönområde, vilket är viktigt för både vår fysiska och psykiska hälsa.

”Det har alltid varit svårt att tydligt visa värdet av grönstruktur även om det är så självklart. Med den här GIS-metoden har vi äntligen möjligheten att visa det på ett lättillgängligt sätt!” säger landskapsarkitekt Karolina Wingård.