I ett nära och intensivt samarbete med en arbetsgrupp på park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad har vi tagit fram en ny, uppdaterad grönplan för Göteborgs stad.

Grönstrukturen har en nyckelroll för att möta några av de utmaningar som samhället står inför, på ett mångfunktionellt, kostnadseffektivt och hållbart sätt. Grönplanen visar hur Göteborg kan stärkas som en stad med stora gröna kvaliteter, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas. Den är vägledande för Göteborgs Stads alla förvaltningar och bolag som är delaktiga i planering, byggande och förvaltning, och som tillsammans ska bidra till en hållbar och sammanhållen stadsutvecklingsprocess.

”Arbetet med grönplanen har varit både roligt och inspirerande. Det blir så tydligt hur viktig städernas grönska är, ur så många aspekter, och att jobba med de här frågorna kommer bara bli mer och mer avgörande för att vi ska kunna bo i staden. Grönplanen är bara början.” säger Johanna och Karolina som jobbat med grönplanen.

Grönplanen hittar du på Göteborgs Stads hemsida.