Vid styrelsemötet den 9 mars beslutade en enhällig styrelse att utse Linda Hansson till VD för Rådhuset Arkitekter AB.

Linda har under nio år ingått i företagets ledning med delat ansvar för företagets löpande verksamhet. Innan dess var Linda styrelseledamot under åren 2007-2012. Detta sammantaget har gett Linda stor erfarenhet inför de uppgifter som faller inom ramen för en VD:s ansvar.

Linda är utbildad planeringsarkitekt från BTH och har över 25 år yrkeserfarenhet. Hon har arbetat på företaget sedan 2000 och varit delägare sedan 2003.

”Jag är glad att ha fått förtroendet att leda och utveckla Västsveriges bästa företag inom samhällsplanering och miljö. Våra engagerade medarbetare har en bra mix av kompetens, erfarenhet och nyvunnen kunskap. De är nyfikna, innovativa och brinner för att skapa ett bra avtryck i den byggda miljön. Det ska bli spännande att ta Rådhuset Arkitekter in i framtiden.”

En av Lindas första uppgifter blev att utse en ledningsgrupp som tillsammans med Linda ska leda det operativa arbetet i företaget. Utöver sitt ansvar som VD kommer Linda även fortsättningsvis att vara involverad i uppdrag, främst med fokus på detaljplanering.

Vi önskar Linda lycka till i sin nya roll!