När vi på Rådhuset Arkitekter tar fram detaljplaner har slutprodukten fram till nu oftast bara varit PDF-filer. Från och med den 1 januari gäller Boverkets föreskrifter om digitala detaljplaner, som ett led i att skapa en smartare samhällsbyggnadsprocess. Detaljplaner som påbörjas från 2022 och framåt ska levereras i ett ”smart” filformat till den Nationella Geodataplattformen för att kunna göras tillgängliga digitalt.

”Det känns spännande att vara med på den här digitaliseringsresan. Vi följer självklart de nya föreskrifterna och känner oss trygga inför uppgiften. Vi tror att detta i förlängningen öppnar för ett mer effektivt informationsutbyte och nya digitala lösningar i plan- och byggprocesserna” säger Jakob Resare.

Du kan läsa mer här:
Smartare samhällsbyggnadsprocess | Lantmäteriet (lantmateriet.se)
Föreskrift om detaljplan – PBL kunskapsbanken – Boverket