Nu är vi i gång igen efter semestern! Vi ser alla fram emot en spännande höst med nya såväl som redan pågående uppdrag.

Ett av våra nya uppdrag är att ta fram riktlinjer för hållbar hushållning med jordbruksmark för Vänersborgs kommun. Riktlinjerna ska säkerställa bevarande av värdefull jordbruksmark, samtidigt som de ska utgöra ett stöd i ärenden där jordbruksmark berörs. Johan Wahlström är uppdragsansvarig och arbetar tillsammans med våra ekologer Kalle Edlund och Ingvar Olofsson i detta uppdrag.