Vår erfarne planeringsarkitekt Kalle Gustafsson var inbjuden att föreläsa och hålla workshop under Planhandläggardagarna 2019. Konferensen anordnades av Teknologisk Institut i Stockholm 11–12 juni på temat genomförandefrågor.