Rådhuset Arkitekter har blivit utvalda av Stenungsunds kommun att stödja kommunens planavdelning i det dagliga arbetet med detaljplaner, samt bidra med mentorskap och stöd i processen med exploatörsdrivna planer.

Rådhuset Arkitekter har lång erfarenhet av kommunal planhandläggning och stor erfarenhet av detaljplanering där exploatören är drivande. Under de senaste åren har vi medverkat som projektledande planförfattare i många exploatörsdrivna detaljplaner i flera olika kommuner.

Erfarenheterna från de olika rollerna som planförfattare, projektledare och kommunal handläggare tillsammans med flerårig erfarenhet av detaljplanering har gett god förståelse för hur det dagliga planarbetet bedrivs och hur det kan förbättras, förenklas och effektiviseras. Detta kommer att vara till stor fördel i stödet till Stenungsunds kommun i deras arbete med exploatörsdrivna detaljplaner.

För mer information om hur vi kan stötta dig, kontakta marknadsansvarig Linda Hansson.