Rådhuset Arkitekter har fått förtroendet att förstärka Uddevalla kommun med planarkitekttjänster. Genom ett ramavtal som löper fram till år 2025 kommer vi bland annat att upprätta planprogram och detaljplaner i ett nära samarbete kommunens planavdelning. Arbetet har nu startat upp med ett flertal detaljplaner.

Rådhuset Arkitekter har sitt huvudkontor i Uddevalla centrum och har stor erfarenhet av att jobba med planering både för kommunen och för privata exploatörer.

”Det ska bli spännande att få vara med och utveckla vår ”hemkommun”. Uddevalla står inför flera planeringsutmaningar, precis som många andra kommuner gör, och för att nå en god planering förutsätter det att alla inblandade aktörer samverkar för kommunens bästa. Vi ser med stort engagemang fram emot ett givande samarbete!” säger VD Linda Hansson