Rådhuset Arkitekter har återigen deltagit på arbetsmarknadsmässan Arkipelago i Karlskrona. Arkipelago anordnades i år helt digitalt av planeringsarkitektstudenter för att skapa goda relationer mellan studenterna och planeringsbranschen. Kommuner och konsulter med flera får under mässan möjlighet att presentera sig och sättet de arbetar på. Linda Hansson och Kalle Gustafsson medverkade i år genom en lunchföreläsning med temat ”Aktuella planfrågor”. Det är alltid lika roligt att vara i kontakt med framtidens planerare. Vi ser fram mot nästa års mässa och möjligheten att få träffa studenterna på plats i Karlskrona igen.