Ett team bestående av representanter från Rådhuset Arkitekter, QPG samt Sydväst arkitektur och landskap valdes ut att medverka i ett parallellt uppdrag i Motala. Uppdraget handlar om utveckling av Ekenäsområdet och arkitekttävlingen anordnas av den allmännyttiga bostadsstiftelsen Platen tillsammans med Motala kommun.

Teamets erfarenhet, kompetens och passande referensprojekt innebar att man valdes ut som ett av tre tävlande lag i tuff konkurrens med ytterligare åtta tävlande team.

Rådhuset arkitekter bidrog med detaljplanekompetens genom planeringsarkitekt Kalle Gustafsson.

Tävlingsbidraget ”Ekenäs – under trädens skugga” innebär en utveckling av ett bostadsområde i direkt anslutning till områden med mycket höga naturvärden. Förslaget innehåller cirka 200 nya bostäder i form av småhus, radhus och flerbostadshus samt förslag på förädling av närbelägna grönområden.

Illustrationen ovan är framtagen av QPG.