Rådhuset har startat upp två samarbeten med Varberg och Stenungsunds kommun genom nyligen undertecknade ramavtal. Vi kommer att hjälpa kommunerna genom att bistå med vår detaljplanekompetens.

Sedan tidigare bistår vi Stenungsunds kommun med rådgivning till planavdelningen. Nu kommer vi även få möjlighet att upprätta detaljplaner tillsammans med kommunen när Stenungsund växer.

Varberg är också en kommun som expanderar kraftigt, bland annat i och med utbyggnaden av Västkustbanan som ska löpa i en tunnel under centrum, vilket skapar stora förutsättningar för stadsutveckling.

”Genom tecknandet av två viktiga ramavtal med två expansiva kommuner på västkusten bekräftar vi vår mycket starka ställning inom detaljplanesegmentet. Vi ser fram emot att hjälpa kommunerna framåt i stadsutvecklingen” säger vd Linda Hansson.