Våra medarbetare Eva Frennered och Anna Davéus har tillsammans med Melleruds kommun tagit fram en fördjupad översiktsplan för Sjöskogen. Dess övergripande mål är att utveckla Sjöskogen till en naturlig del av Melleruds tätort med attraktiva och naturnära boendemiljöer. Tanken är att Sjöskogen ska bli länken mellan Mellerud och Vänern.

”Tidigt i arbetsprocessen med att ta fram samrådsförslaget höll vi två kreativa workshoppar med kommunens tjänstemän och politiker. Det var två väldigt uppskattade och givande tillfällen, där vi fick möjlighet att ta pulsen på Mellerud och samla in önskemål, behov och visioner!” — Anna

Förslaget för Sjöskogen är nu på samråd och du kan läsa mer om det här.