Årets studieresa var ett efterlängtat tillfälle för alla medarbetare att ses ”på riktigt”. Flera av oss hade inte setts sedan pandemin drog i gång och för nyanställda var det första skärmfria mötet med flera av kollegorna.

Temat för resan, förutom att umgås, var att besöka platser för både pågående och färdigställda uppdrag vi haft genom åren i kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal och Uddevalla. Det ledde till många intressanta diskussioner om allt från detaljplanebestämmelser till översiktsplanestrategier och rödlistade arter.