Årets studieresa gick lokalt till Göteborg! Fokus låg på de centrala och södra delarna av staden, där vi besökte flera planerade, pågående och färdigställda projekt. Flera av projekten har medarbetare på Rådhuset Arkitekter varit delaktiga i. Bland annat berättade Anna Davéus om dialogprocessen kring Högsbo Närsjukhus och Johan Wahlström om arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard.