Årets studieresa gick till Valencia. Temat för resan var grönstruktur, stadsplanering och hållbar mobilitet.