Vi har under det senaste året stöttat flera kommuner i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning och bostadsmarknadsanalyser. Vi sammanställer statistikunderlag, studerar olika trender och scenarier och kan också ta fram förslag till riktlinjer i samarbete med kommunens tjänstemän och politiker.

Ett exempel är bostadsförsörjningsprogrammet för Sotenäs kommun, som är en kustkommun med många fritidshus och där det är stort fokus på att öka antalet helårsboende. Programmet redovisar två scenarier med olika befolkningsökning beroende på hur arbetsmarknaden utvecklas. Bostadsförsörjningsprogrammet för Sotenäs kommun är framtaget som en del av vårt arbete med den nya översiktsplanen och antogs av kommunfullmäktige i december 2022.

”Aktuella analyser och underlag, och riktlinjer som är utformade efter lokala förutsättningar, är en viktig del av arbetet med bostadsförsörjning för varje kommun” säger Jakob Resare, arkitekt.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med att ta fram bostadsförsörjningsprogram? Välkommen att kontakta vår vd Linda Hansson.