I april välkomnade vi vår nya planeringsarkitekt, Anna Davéus, till det växande Göteborgskontoret! Anna kommer närmast från Sweco i Göteborg där hon framför allt har jobbat med komplexa stadsbyggnadsprojekt i tidiga skeden, fastighetsutveckling och processledning.

Anna har en kandidatexamen i fysisk planering från BTH och masterexamen i landskapsarkitektur från SLU Alnarp och har erfarenhet från en rad olika planeringsuppdrag i olika skalor och skeden. På Rådhuset kommer Anna jobba med ett flertal olika uppgifter men inledningsvis främst med detaljplanering.

”Jag ser fram emot att ta del av Rådhusets långa erfarenhet och att tillsammans hitta nya sätt att bidra i stadsbyggnadsprocessen.”