Vi stärker upp vår naturvårds- och kulturmiljökompetens och hälsar ekolog/arkeolog Ingvar Olofsson välkommen till Uddevallakontoret. Ingvar kommer främst att arbeta med miljökonsekvens­­beskrivningar för kommunal planering och vägplanering. Han kommer närmast från Länsstyrelsens naturavdelning i Vänersborg och har även lång erfarenhet från miljöavdelningen på Tanums kommun.