Medborgardialog E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Rådhuset Arkitekter har genomfört en medborgardialog kring projektet E20 Vårgårda – Ribbingsberg.

Syftet med dialogen var att skapa en förståelse för hur landskapet används samt att undersöka vilken relation de som bor och verkar i området har till olika platser. Genom dialogarbetet studerades också vad som anses vara utmärkande och karaktäristiskt för bygden, hur rörelsemönstren ser ut, hur dagens trafiksituation på E20 upplevs samt var områdets utvecklingspotential ligger. Intresset för att delta var stort och totalt medverkade 50 personer.

Dialogmötet låg till grund för fortsatt analys av områdets styrkor och svagheter. Några av de styrkor som karaktäriserar området är sammanhållningen mellan ortsbefolkningen, den småbrutna landsbygden och dess rika natur- och kulturmiljöer. Svagheterna är framförallt kopplade till framkomligheten och den upplevda otryggheten på E20 samt att vägen idag splittrar viktiga sociala sammanhang i området.

  • TYP: Medborgadialog
  • PLATS: Södra Härene, Vårgårda
  • ÅR: 2016-2017
  • KUND: Trafikverket

Kontakta gärna uppdragsansvarig Kajsa Mörner för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss