DP Asken 1

På uppdrag av Tanumstrands Fastighets AB och i samarbete med Tanums kommun tar vi fram planhandlingar för en detaljplan för Asken 1 i Grebbestad. Syftet med detaljplanen är att pröva bostäder, i första hand i form av flerbostadshus med cirka 30 lägenheter. Särskild hänsyn tas till naturvärden på platsen och till landskapsbilden. Som en del av planarbetet har vi även tagit fram en volym- och solstudie.

  • TYP: Detaljplan
  • PLATS: Grebbestad, Tanums kommun
  • ÅR: 2019-
  • KUND: Tanumstrands Fastighets AB

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss