DP Björröd 1:5

Rådhuset Arkitekter fick 2017 uppdraget att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra en större etablering av cirka 275 bostäder i samhället Björröd, strax utanför Landvetter. Planen ingick i ett pilotprojekt avseende byggherredrivna planer som genomfördes i Härryda kommun 2017-2020.

Uppdraget innehöll frågeställningar gällande bland annat dagvattenhantering, höga naturvärden, biotopskydd, markavvattning och skuggstudier.

Rådhuset Arkitekter, genom uppdragsansvarig planeringsarkitekt Kalle Gustafsson, ansvarade för att agera projektledare samt upprätta samtliga planhandlingar. Detaljplanen antogs år 2020. Ett fint samarbete med kommunen, fastighetsägaren, byggherrarna OBOS och BoKlok tillsammans med Rådhusets erfarenhet från exploatörsdrivna processer var framgångsfaktorer i uppdraget.

Läs mer om byggherredrivna planer i Härryda här: Exploatörsdriven detaljplan – Härryda kommun (harryda.se)

  • TYP: Detaljplan för bostäder och förskola
  • PLATS: Björröd, Härryda kommun
  • ÅR: 2017 – 2020
  • KUND: OBOS, BoKlok Housing, fastighetsägare

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss