Söderåsen i Lerum

I södra Lerum tätort har vi tagit fram planhandlingar för en detaljplan för Åsenvägen, som nu är genomförd i form av BRF Söderåsen.

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra bostäder och kontor i nära anslutning till Lerums centrum. Förslaget möjliggör cirka 50 bostäder och ytor för kontorsverksamhet. Syftet var också att säkerställa en acceptabel boende- och arbetsmiljö med hänsyn till risk- och bullerproblematik vid väg E20 och Västra stambanan och att begränsa genomfartstrafiken på Åsenvägen.

Läs mer på Jutabos hemsida: BRF Söderåsen – Lerums bästa läge

  • TYP: Detaljplan
  • PLATS: Lerum
  • ÅR: 2014 – 2017
  • KUND: Lerums kommun

Kontakta gärna uppdragsansvarig Johan Wahlström för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss