Jordbruksmarksutredning för Lerums kommun

Visste du att vi även gör utredningar om jordbruksmark?

Vår rapport om jordbruksmarken i Lerums kommun ska vara ett kunskapsunderlag, som kompletterar det handläggarstöd som kommunen kommer att ta fram för beslut som rör jordbruksmarken. Som en del av utredningen har vi utvecklat en analysmetod, som resulterat i en karta över vilken mark inom kommunen som bedöms vara brukningsvärd jordbruksmark.

I arbetet bygger vi vidare på den lokaliseringsutredning för jordbruksmark som vi tog fram för kommunens översiktsplan, samt andra utredningar vi gjort kring jordbruksmark för bland annat Vänersborgs kommun och Göteborgs stad.

  • TYP: Utredning
  • PLATS: Lerums kommun
  • ÅR: 2023-2024
  • KUND: Lerums kommun

Kontakta gärna uppdragsansvarig Johan Wahlström för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss