Översiktsplan för Sotenäs kommun

Huvudstrategin för Sotenäs kommuns nya översiktsplan är ”Unikt landskap – unika orter” med innebörden att kommunen genom översiktsplanen vill ta tillvara Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter. I planen beskrivs kommunens utveckling på kort sikt men också riktlinjer för den långsiktiga utvecklingen med sikte på år 2050.

Rådhuset Arkitekter har arbetat fram den kommuntäckande översiktsplanen i nära samarbete med en politisk styrgrupp i kommunen. Rådhuset Arkitekter har utöver arbetet med planförslagets samtliga delar även arbetat fram ett digitalt upplägg som ska vara lättillgängligt och användbart både för tjänstepersoner och kommuninvånare.

Förslaget till ny översiktsplan finns på Sotenäs kommuns hemsida.

  • TYP: Kommuntäckande översiktsplan
  • PLATS: Sotenäs kommun
  • ÅR: 2020 – pågående
  • KUND: Sotenäs kommun

Kontakta gärna uppdragsansvarig Johan Wahlström för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss