Grönplan Göteborg

I ett nära och intensivt samarbete med en arbetsgrupp på park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad har Rådhuset Arkitekter tagit fram en ny, uppdaterad grönplan för Göteborg. Utifrån förvaltningens idéer och erfarenheter, aktuell forskning och ny översiktsplan har vi formulerat mål och strategier i texter och kartor.

Grönstrukturen har en nyckelroll för att möta några av de utmaningar som samhället står inför, på ett mångfunktionellt, kostnadseffektivt och hållbart sätt. Grönplanen visar hur Göteborg kan stärkas som en stad med stora gröna kvaliteter, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas. Den är vägledande för Göteborgs Stads alla förvaltningar och bolag som är delaktiga i planering, byggande och förvaltning, och som tillsammans ska bidra till en hållbar och sammanhållen stadsutvecklingsprocess.

Grönplanen hittar du på Göteborgs Stads hemsida.

  • TYP: Grönplan
  • PLATS: Göteborgs Stad
  • ÅR: 2022
  • KUND: Göteborgs Stad

Kontakta gärna uppdragsansvarig Johanna Petersson för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss