Myren Strömstad, etapp 2

Området Myren är under omvandling från verksamhetsområde till att bli en integrerad del av centrala Strömstad med nytt bostadsområde, park och ett hotell med badanläggning. Rådhuset Arkitekter har varit underkonsult till Wikon och jobbat på uppdrag av Strömstad kommun med projektering av utemiljöer i området. Vårt arbete har omfattat bland annat gestaltningsansvar och växtkompetens, från skiss till ritningar och teknisk beskrivning. I Etapp 2 har vårt uppdrag varit att skapa en aktivitetsfylld park och grönskande gatumiljöer.

I parken skapas mötesplatser och aktivitetsfyllda ytor inramade av grönska. Bouletorget bjuder in till spel, möten och vila och på den intilliggande grillplatsen kan sällskap samlas till fest och vardagsgrill. Beachvolleybollplanen och fotbollsplanen bjuder in till bollek och längs träningsstråket finns såväl sittplatser som träningsredskap. De mindre barnen kan mötas i Lekfabriken, en lekplats som minner om den gamla Elektroluxfabriken som en gång varit Myrens hjärta. I fruktlunden kan besökarna plocka sig ett äpple och i den lummiga delen i norr kan stor som liten skutta fram på spängerna.

Huvudgatan genom området, Trädgårdsgatan, omgestaltas till en stadsgata med trädrader och planteringar. Materialen i gaturummet är robusta och valda för att hålla över tid och för att spegla platsens historia.

  • TYP: Gestaltning och projektering
  • PLATS: Myren, Strömstad
  • ÅR: 2023 – 2024
  • KUND: Wikon/Strömstad kommun

Kontakta gärna uppdragsansvarig Johanna Petersson för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss