Medborgardialog E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Medborgardialog E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Medborgardialog E20 Vårgårda-Ribbingsberg Rådhuset Arkitekter har genomfört en medborgardialog kring projektet E20 Vårgårda – Ribbingsberg. Syftet med dialogen var att skapa en förståelse för hur landskapet används samt att undersöka vilken relation de som bor...
BKA E20 Förbi Mariestad

BKA E20 Förbi Mariestad

BKA E20 Förbi Mariestad Trafikverket planerar för en ny vägdragning för E20 förbi Mariestad som en del av arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på hela E20 mellan Göteborg och Örebro. För att närmare belysa konsekvenser och påverkan på barn...
Öckerö Nya Centrum

Öckerö Nya Centrum

Illustration: Kanozi Arkitekter Illustration: Kanozi Arkitekter Öckerö Nya Centrum På uppdrag av Tornstaden Projektutveckling har Rådhuset Arkitekter anlitats som planförfattare för att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av Öckerö nya centrum.Ambitionen med...