Centrala Älvstaden

Projektet Centrala Älvstaden syftade till att formulera en vision och ta ett helhetsgrepp kring omvandlingen av de centrala utvecklingsområdena runt älven i Göteborg.

Rådhuset Arkitekter anlitades för tre delprojekt för projektgruppen Centrala Älvstaden. Uppdragen bestod i att sammanfatta planeringsunderlag, ta fram kartor, texter och layout för Program och Publikation för den internationella workshopen RiverCity. Rådhuset Arkitekter var även delaktiga i arbetet med den slutliga rapporten Vision Älvstaden.

  • TYP: Program och publikation för workshop
  • PLATS: Göteborg
  • ÅR: 2011-2012
  • KUND: Projektgruppen Centrala Älvstaden

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss