Centrala Älvstaden

Projektet Centrala Älvstaden syftade till att formulera en vision och ta ett helhetsgrepp kring omvandlingen av de centrala utvecklingsområdena runt älven i Göteborg.

Rådhuset Arkitekter anlitades för tre delprojekt för projektgruppen Centrala Älvstaden. De två första uppdragen bestod i att sammanfatta planeringsunderlag, ta fram kartor, texter och layout för Program och Publikation för den internationella workshopen RiverCity, både på svenska och engelska. De tredje uppdraget bestod i att delta i framtagandet av slutliga rapporten Vision Älvstaden.

  • TYP: Program, publikation för workshop och visionsdokument
  • PLATS: Göteborg
  • ÅR: 2011-2012
  • KUND: Projektgruppen Centrala Älvstaden

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss