Översiktsplan för Grästorp

Översiktsplanen utgår från en målbild som syftar till att ge Grästorps kommun förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling, goda utvecklingsmöjligheter för näringslivet och en bra struktur för arbetspendling, samtidigt som jordbruket ges möjlighet att finnas kvar.

Rådhuset Arkitekter har tagit fram översiktsplanens samtliga handlingar inklusive tätortsstudier och MKB.

Rådhuset har kontinuerligt presenterat och förankrat arbetet i den politiska styrgruppen, allmänna utskottet och KS samt deltagit i möten och dialogarbete med allmänheten under samråd och utställning.

  • TYP: Kommuntäckande översiktsplan med studier av delområden
  • PLATS: Grästorp
  • ÅR: 2013 – 2016
  • KUND: Grästorps kommun

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss