Detaljplan för Långevik ute på samråd

Detaljplan för Långevik ute på samråd

Rådhuset Arkitekter har i nära samarbete med exploatören och Sotenäs kommun tagit fram ett förslag för detaljplan för Långevik 1:12 m.fl. i Väjern som nu är ute på samråd. Planen möjliggör uppförandet av 600 bostäder, handel och förskola anpassade till landskapet och...
God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt 2022! Stort tack till alla er som vi har haft förmånen att få samarbeta med under året! Många av oss passar på att ta ledigt under helgerna. Den 10 januari 2022 har de flesta kommit tillbaka, utvilade och laddade...
Europan – A walk in the park!

Europan – A walk in the park!

Årets tema för Europan* var Living cities och vårt team valde att arbeta med Trädlyckevägen i centrala Varberg. Tävlingsområdet är utpekat som en av två hårt trafikerade vägar som kommunen vill utveckla till en inspirerande boende- och vistelsemiljö. Rådhusets...
Nytt uppdrag i Nossebro!

Nytt uppdrag i Nossebro!

Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Nossebro i Essunga kommun är i full gång. Nu är det fokus på tidig medborgardialog. Vi har mött medborgare på Nossebro marknad och har även tagit fram ett digitalt dialogverktyg på kommunens hemsida. Där kan medborgare...
Studieresa i Bohuslän

Studieresa i Bohuslän

Årets studieresa var ett efterlängtat tillfälle för alla medarbetare att ses ”på riktigt”. Flera av oss hade inte setts sedan pandemin drog i gång och för nyanställda var det första skärmfria mötet med flera av kollegorna. Temat för resan, förutom att umgås, var att...
Jakob är tillbaka

Jakob är tillbaka

Vi välkomnar Jakob Resare tillbaka från sin föräldraledighet. Jakob kommer under hösten främst jobba med detaljplaner av olika omfattning och i olika skeden. ”Jag ser fram emot att träffa kollegorna igen, oavsett om det mest blir på länk eller på kontoret. Jag tycker...
Nystart efter semestern

Nystart efter semestern

Nu är vi i gång igen efter semestern! Vi ser alla fram emot en spännande höst med nya såväl som redan pågående uppdrag. Ett av våra nya uppdrag är att ta fram riktlinjer för hållbar hushållning med jordbruksmark för Vänersborgs kommun. Riktlinjerna ska säkerställa...
Trevlig sommar!

Trevlig sommar!

Nu är det sommar och vi passar på att vara lediga. Kontoret kommer att vara stängt vecka 29-31. Från och med vecka 32 kan du nå oss som vanligt på telefon 0522-65 66 67. Vi önskar alla en trevlig sommar!
Samrådsskede igång för Sotenäs ÖP

Samrådsskede igång för Sotenäs ÖP

Rådhuset Arkitekter har arbetat med Sotenäs kommuntäckande översiktsplan sedan 2020 i nära samarbete med en politisk styrgrupp i kommunen. I planen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren men också med riktlinjer för den långsiktiga...